Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

ISS Palveluiden tehtävänä on palvella asiakkaita vastuullisesti, tehokkaasti ja ihmisläheisesti. Toimintamme nojaa henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin, taloudelliseen kannattavuuteen, ympäristöasioiden laaja-alaiseen huomioimiseen sekä läpinäkyvään ja tehokkaaseen johtamiseen ja yrityskulttuuriin.

ISS auttaa asiakkaitaan saavuttamaan omat päämääränsä tuottamalla palveluja neljällä ydinosaamisalueellaan: siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalvelut. ISS vastaa asiakkaittensa tarpeisiin kiinteistöjen koko elinkaaren ajan suunnittelusta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen käytön aikaisiin ylläpito- ja käyttäjäpalveluihin.

ISS toimii valtakunnalli­sesti noin 230 kunnassa ja työllistää lähes 10 000 työntekijää.

ISS:lle on tärkeää tuntea asiakkaan toimintaympäristöt, perehtyä asiakasorganisaatioidensa ydintoimintaan ja näin rakentaa asiakkaan näköisiä kokonaispalveluratkaisuja pää- ja tukipalveluistaan. Tavoitteenamme on huolehtia kokonaisvaltaisesti yhä laajemmista ja vaativammista palvelukokonaisuuksista, jolloin asiakkaamme voivat vapauttaa omia voimavarojaan ja keskittyä omaan ydintoimintaansa.

ISS:n strategisena kulmakivenä on johtaa ihmisiä niin, että heillä näkyy oman toimenkuvansa puitteissa henkilökohtainen läsnäolo ja ratkaisukyky – The Power of the Human Touch.

ISS toimii valtakunnallisesti noin 230 kunnassa ja työllistää lähes 10 000 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 77 maassa.


77 ISS-konserni toimii yli 77 maassa.

1.1.1 ISS-konserni ja omistus

ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/S toimii 77 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2016 oli 10,629 miljardia euroa. ISS työllistää 494 233 henkilöä.

ISS-konsernin pääomistajat Artisan Partners Limited Partnership, KIRKBI Invest A/S ja BlackRock Inc. omistavat yhteensä noin 27 prosenttia ISS-konsernista. ISS on listautunut maaliskuussa 2014 Kööpenhaminan pörssiin (NASDAQ OMX Copenhagen).


1.1.2 ISS:n palvelut

ISS tarjoaa asiakkailleen integroituja kokonaispalveluratkaisuja sekä yksittäis- ja monialapalveluita asiakkaiden tarpeen mukaan.

ISS tarjoaa asiakkailleen integroituja kokonais­palveluratkaisuja sekä yksittäis- ja moniala­palveluita asiakkaiden tarpeen mukaan.

Kiinteistöpalvelut

ISS:n kiinteistöpalvelut kattaa kiinteistöjen rakennuttamis-, suunnittelu- ja ylläpitopalvelut. ISS Kiinteistöpalvelut kehittää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen toimintakykyä ja arvoa. ISS:llä on saumaton ja katkeamaton palveluketju kiinteistön suunnittelusta hallintaan ja ylläpitoon, koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Kiinteistön ylläpitopalvelut parantaa kiinteistön käytettävyyttä, olosuhteita ja turvallisuutta niin sisä- kuin ulkotiloissa. ISS varmistaa kiinteistöjen laadukkaan toiminnan, hyvät käyttöolosuhteet ja tehokkaan energiankäytön.

ISS:n rakennuttamispalveluilla on kyky johtaa vaativia rakennushankkeita, ja sillä on koko Suomen kattava organisaatio.

Siivouspalvelut

ISS siivoaa toimitilat ja muut kiinteistöt arjessa niin, että asiakkaiden henkilöstö saa työskennellä siistissä, viihtyisässä ja turvallisessa työympäristössä. ISS panostaa erityisesti siihen, että myös asiakkaiden omat asiakkaat kokevat ISS:n asiakaspalvelun myönteisesti. Arjessa suoriutumista havainnoidaan jatkuvasti. Niin voidaan reagoida nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja kehittää palvelujen sujuvuutta ja vaivattomuutta.

Ruokailupalvelut

ISS tarjoaa ruokailupalveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Jokainen henkilöstöravintola ja ateriapalvelu räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Palvelu joustaa tarpeiden muuttuessa ja kehittyy yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

ISS:n henkilöstöravintoloiden tarjonta sisältää lounasruokailupalvelut, kokous- ja edustuspalvelut sekä kahvilapalvelut. Kunnille ja kaupungeille tarjotaan ateriapalveluita päiväkodeissa, oppilaitoksissa sekä hoito- ja hoivapalveluissa.

ISS tarjoaa ruokailupalveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Turvallisuuspalvelut

ISS varmistaa asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden kartoittamalla, ennakoimalla ja estämällä mahdollisia poikkeustilanteita. ISS:n turvallisuuspalvelut yhdistää vartiointipalvelut, turvallisuusjärjestelmät sekä turvaverkko- ja etäkäyttöpalvelut. Etäkuvavalvontaa hyödynnetään perinteisten vartiointipalveluiden rinnalla, työtehtäviä laajennetaan yli toimialarajojen ja verkon yli valvotaan turva- ja taloteknisiä järjestelmiä.

Loppuvuodesta 2016 Intera Partners osti ISS Palveluiden turvaliiketoiminnan. Kaupan kohteena olivat ISS Security Oy:n osakekanta sekä liikkeenluovutuksena turvaliiketoiminta ISS Palvelut Oy:stä. Osana kauppaa ISS Palvelut ja Intera Partners ovat sopineet, että Intera Partnersin omistama yhtiö on tulevaisuudessakin ISS Palveluiden pääyhteistyökumppani turvallisuuspalveluiden toimittamisessa.

Tukipalvelut

ISS:n tukipalvelut liittyvät kiinteästi asiakkaiden omiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Ne voivat vaihdella esimerkiksi toimiston tukipalveluista logistiikkapalveluihin.

Lue lisää ISS:n palveluista

Näin onnistut kilpailuttamisessa

Tunnetko jo kilpailutuksen erityisvaatimukset omalla toimialallasi? Entä minkä verran kilpailutukseen on hyvä varata aikaa ja miten varmistaa toimiva yhteistyö alusta alkaen? ISS laati ostajan tueksi oppaan, joka vastaa kaikkiin keskeisiin kysymyksiin toimitila- ja kiinteistöpalveluiden kilpailuttamisessa.

Lataa opas tästä

Löytääksesi parhaan kumppanin palveluntoimittaja kannattaa valita huolella.

10 vinkkiä, joilla pääset alkuun:

 1. Mieti, millaisia ovat kiinteistösi tukipalvelujen tarve sekä niitä tukevat tavoitteet.
 2. Laske ennen tarjouspyyntövaihetta tukitoimintojesi kustannukset sekä se, mihin yritykselläsi on varaa ja millainen palveluratkaisu olisi liiketoimintasi kannalta järkevää.
 3. Kartoita, millaisia palveluntarjoajia markkinoilla on ja kuulostele, miten ne voisivat sinua auttaa.
 4. Laadi kattava ja selkeä tarjouspyyntö, jossa kuvaat tarkoin kilpailutettavat tukitoiminnot, niitä koskevat tehtävänkuvaukset sekä palveluntuottajan valintakriteerit.
 5. Vertaile niiden palvelutarjoomia, suosituksia ja aiempia referenssejä.
 6. Vertaile saamiasi tarjouksia ja kohtele tarjoajia tasapuolisesti.
 7. Kommunikoi suoraan sopivilta tuntuvien palveluntarjoajien kanssa.
 8. Aloita sopimusneuvottelut ajoissa ja tähtää pitkäaikaiseen kumppanuuteen.
 9. Kysy tarvittavat lisäkysymykset jo ennen varsinaisen tarjouspyynnön laatimista.
 10. Valmenna ja motivoi henkilökuntasi yrityksesi toimintamallien muuttumiseen.

LÄHDE: toissa.iss.fi

Liikevaihto / liikevoitto

Liikevaihto

Työntekijämäärän suhde liikevaihtoon

Työntekijät
Liikevaihdon jakauma

Tämän raportin taloudelliset luvut sisältävät kaikki ISS-yhtiöt Suomessa. Luvut sisältyvät ISS A/S -konsernin julkaisemaan konsernitilinpäätökseen.


ISS Palvelut 2014 2015 2016
* Työntekijämäärä sisältää koko ISS Palveluiden henkilöstön.
Liikevaihto, milj. euroa 517 503 487
Liikevoitto, milj. euroa 36 37 39
Liikevoitto, % 6,9 7,4 7,9
Liikevaihdon kasvu, % -1,3 -0,6 -3,2
Työntekijämäärä vuoden lopussa* 10 729 10 173 9 946
Kesätyöntekijöitä 1 013 1 053 1 086
Maksetut verot, milj. euroa 4,7 5,5 4,9
Henkilöstökulut, milj. euroa 329 309 304
Palkkojen osuus henkilöstökuluista, % 80 80 80
Maksetut palkat, milj. euroa 264 248 243
Palkoista ennakonpidätyksiä, milj. euroa 53 50,6 49,9
Eläkemaksuja, milj. euroa 48 46 44
Muut henkilöstökulut, milj. euroa 17 15 16
Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut, milj. euroa 148 153 143
Investoinnit, milj. euroa 4,9 5,9 5,4
Nettorahoituskulut, milj. euroa 11,2 2,6 1,9
Arvonlisäverot, milj. euroa 85,6 82,9 81,4
 
 

Tammikuu

Jaana Akkanen
 

Vuoden 2016 PRO-palkinnon voitti ISS:n palvelupäällikkö Jaana Akkanen, joka toimii Oulussa Kastellin monitoimitalon palvelupäällikkönä. PRO-palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta horeca-alan parhaille.

 
 

Helmikuu

ISS:n Global Managament Trainee 2016
 

Haku ISS:n Global Managament Trainee 2016 -ohjelmaan käynnistyi. 1,5 vuotta kestävä ohjelma on tarkoitettu akateemisen tutkinnon vastikään suorittaneille nuorille, joilla on intoa lähteä kasvamaan palveluliiketoiminnan ammattilaisiksi. Mukana on 30 ISS-maata, ja globaalisti ohjelmaan valitaan lähes 60 valmennettavaa.

 
 

Maaliskuu

Earth Hour
 

Edellisvuosien tapaan ISS osallistui kansainväliseen Earth Hour -tapahtumaan.

 
 

Huhtikuu

IAOP
 

ISS sai taas korkeimman mahdollisen luokituksen, viisi tähteä, maailmanlaajuisen ulkoistamisen ammattilaisten etujärjestön IAOP:n arvioinnissa. ISS on pysynyt ulkoistamispalveluita tarjoavien yhtiöiden kärjessä nyt neljä vuotta peräkkäin.

Iltalehden vappusimatesti
 

ISS osallistui ensimmäistä kertaa Iltalehden vappusimatestiin. Tuloksena oli sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon. ”Sopivan hiivainen” ja ”ihanan hapokas ja kirpsakka” olivat luonnehdintoja, joilla Iltalehden makuraatilaiset kuvasivat ISS:n inkivääri-sitruuna-limesimaa.

Yritysvastuuraportti
 

ISS julkaisi neljännen yritysvastuuraporttinsa. Yritysvastuuraportti noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) G4-raportointiohjeistusta.

 
 

Toukokuu

Vuoden 2015 siivouspalveluyritykseksi
 

Lahden Talot valitsi ISS:n vuoden 2015 siivouspalveluyritykseksi. Yli 6 600 asuntoa eri puolilla Lahtea omistava vuokra-asuntoyhtiö Lahden Talot on tehnyt yhteistyötä ISS:n kanssa vuodesta 2002. Yritys valitsi ISS:n vuoden siivouspalveluyritykseksi nyt neljännen kerran peräkkäin.

 Uusi päätoimitila Ultimes Business Gardenissa
 

ISS Palveluiden päätoimitila muutti Helsingin Pitäjänmäkeen. Uusi päätoimitila Ultimes Business Gardenissa (UBG) on osa ISS:n toimitilaverkostoa ja tukee ajasta ja paikasta riippumatonta, asiakaslähtöistä työskentelytapaa. UBG:llä on LEED-ympäristösertfikaatti.

Kouluruoka-diplomi ja Makuaakkoset-diplomi
 

Ammattikeittiöosaajat ry myönsi oululaiselle Kastellin koululle Kouluruoka-diplomin ja Kastellin monitoimitalon päiväkodille Makuaakkoset-diplomin osoitukseksi ravitsemuksellisesti ja kasvatuksellisesti myönteisistä ruokailuhetkistä. Ruokailupalveluista Kastellin monitoimitalossa vastaa ISS Palvelut.

 
 

Kesäkuu

Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukyky
 

ISS järjesti seminaarin aiheesta ”Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukyky”. Puheenvuoroissa huippuasiantuntijat esittelivät näkökulmiaan kilpailukykyyn ja sen parantamiseen. Puhujalavalla nähtiin Varman Risto Murto, Bruce Oreck, Nordean Ove Hygum ja ISS:n pääjohtaja Jeff Gravenhorst sekä Pohjois-Euroopan johtaja Troels Bjerg. Tilaisuuden juonsi Ylen uutisankkuri Piia Pasanen.

 
 

Heinäkuu

SuomiAreena
 

ISS Palveluiden Taina Huttunen osallistui SuomiAreenaan Porissa. Puheenvuoroissaan Taina Huttunen painotti, että siivousala on osaavien ammattilaisten työtä. Huttunen keskusteli aiheesta ”Kuka siivoaa tulevaisuuden Suomen” yhdessä kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) ja Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenkon kanssa.

 
 

Elokuu

Pomo piilossa
 

ISS Palveluiden toimitusjohtaja Jukka Jäämaa ja neljä yrityksen työntekijää olivat mukana ensimmäistä kertaa Suomessa kuvatussa Pomo piilossa -ohjelmassa. Mandi, Tanja, Kai ja Sushan sanovat, että kokemus toi lisää motivaatiota ja osoitti, että yritysjohto arvostaa työntekijöitä. Toimitusjohtajalle arvokkain oppi tuli asiakaskohtaamisista.

 
 

Syyskuu

Hävikkiviikko
 

ISS oli neljättä kertaa mukana valtakunnallisella Hävikkiviikolla. ISS osallistui Kuluttajaliiton organisoimaan tapahtumaan viestimällä ravintoloissaan ruokahävikistä ja kannustamalla sen vähentämiseen.

 
 

Lokakuu

Dipoli palkittiin FinnBuild -tapahtumassa vuoden 2016 korjausrakennushankkeena.
 

Dipoli palkittiin FinnBuild -tapahtumassa vuoden 2016 korjausrakennushankkeena. Hankkeessa ISS Proko on ollut rakennuttajakonsultin roolissa ja NCC pääurakoitsijana. Dipolista tulee Aalto-yliopiston uusi päärakennus korjausrakennushankkeen valmistuessa.

 
 

Marraskuu

ISS myi turvaliiketoimintansa
 

ISS myi turvaliiketoimintansa suomalaiselle pääomasijoittaja Intera Partnersille. Kaupan kohteena olivat ISS Security Oy:n osakekanta sekä liikkeenluovutuksena turvaliiketoiminta ISS Palvelut Oy:stä. Osana kauppaa ISS Palvelut ja Intera Partners sopivat, että Intera Partnersin omistama yhtiö on tulevaisuudessakin ISS:n pääyhteistyökumppani turvallisuuspalveluiden toimittamisessa.

Euroopan suurin hackathon, Junction-hackathon
 

Euroopan suurin hackathon, Junction-hackathon, kokosi maailman innovatiivisimmat ohjelmistokehittäjät eli hakkerit Helsinkiin. ISS Palvelut oli Tiedon kumppanina mukana haasteessa, jossa etsittiin mobiilisovelluksia kiinteistöjen ylläpidon tueksi. Intelligent Buildings -sarjan voittajaksi valikoitui sveitsiläisten hakkereiden Facily-järjestelmä, jolla automatisoidaan havaintoja.

 
 

Joulukuu

ISS julkaisi 10 trendiä sekä tulevaisuuden ennustetta kiinteistö- ja toimitilapalveluista
 

ISS julkaisi 10 trendiä sekä tulevaisuuden ennustetta kiinteistö- ja toimitilapalveluista. Listalle pääsivät muun muassa toimintaympäristön houkuttelevuus ja muuntautumiskyky, kestävän kehityksen huomioiminen, kokonaispalveluratkaisut, digitaaliset ratkaisut, kumppanuudet ja henkilökohtainen palvelu.

Jukka Jäämaa

ISS Palveluiden toimitusjohtaja
Jukka Jäämaa.

Vastuullinen yritystoiminta on ISS Palveluiden menestymisen edellytys. Suomen yksityisen sektorin kolmanneksi suurimpana työnantajana meillä on myös merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja vastuu.

Vuonna 2016 Suomessa keskusteltiin paljon maahanmuutosta. Meillä ISS:llä monikulttuurisuus ja monimuotoisuus ovat arkipäivää ja iso voimavara: me esimerkiksi työllistämme ihmisiä 80 eri kansallisuudesta, ja 1 000 nuorta saa meiltä kesätyöpaikan joka vuosi. Viime kädessä menestyksemme perustuu siihen, kuinka hyvin kaikki yli 9 000 osaajaamme onnistuvat palvelemaan asiakkaitamme ja sitä kautta tukemaan heidän päivittäistä vastuullista yritystoimintaansa.

Vuonna 2016 jatkoimme strategiamme mukaista kokonaispalveluratkaisujen kehittämistä pystyäksemme tarjoamaan asiakkaidemme tarvitsemat toimivat, vastuulliset ja luotettavat palvelut yhtenä helposti hallittavana kokonaisuutena. Teimme omassa organisaatiossamme tehostamistoimia ja muutoksia, jotka tukevat yhä parempaa ja tehokkaampaa asiakkuuksien hoitamista, mahdollistavat toisilta oppimisen ja tiedon jakamisen entistä paremmin sekä tukevat kasvutavoitettamme. Aloimme myös hyödyntää kansainvälisen organisaatiomme osaamista ja potentiaalia entistä paremmin. Osallistuimme yhä aktiivisemmin yhteisiin hankkeisiin ja jaoimme innovatiivisia ratkaisuja yli maarajojen.

Suomen kolmanneksi suurimpana yksityisenä työnantajana meillä on merkittävä yhteiskunnallinen vastuu.

Tehostamistoimet ja rakenteelliset järjestelyt eivät suju kivuttomasti. Johto, ylemmät toimihenkilöt ja toimihenkilöt lomautettiin kahdeksi viikoksi syksyllä 2016. Loppuvuonna ryhdyimme yksinkertaistamaan yhtiön rakenteita. Tämän seurauksena yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi noin 50 toimihenkilön työsuhde lopetettiin. Nostimme keskiöön asiakkuuksissa toimivat esimiehemme ja kartoitimme aktiivisesti keinoja, joilla voisimme paremmin tukea heidän työtään. Haluamme tarjota heille vähemmän byrokratiaa ja enemmän tukea ja työkaluja päivittäiseen toimintaan.

Vaikka teimme vuoden aikana vaikeita päätöksiä, henkilöstötyytyväisyys, suositeltavuus ja asiakastyytyväisyys kasvoivat. Voitimme suuria kilpailutuksia ja saimme asiakkaita, joille tarjoamme monitahoisia kokonaispalveluratkaisuja. Voimme siis uskoa tehneemme oikeita – vaikkakaan ei helppoja – ratkaisuja.

Hyvinvoiva henkilöstö on menestyksemme edellytys.

ISS:n tärkein voimavara on henkilöstö. Työntekijöidemme hyvinvointi ja työturvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Tapaturmataajuudesta kertova LTIF-lukumme laski edelleen vuonna 2016, mutta toivoisimme sen laskevan nopeammin. Huomattavasti lisääntyneet turvallisuushavainnot lupaavat hyvää – turvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota myös henkilökohtaisella tasolla. Vuonna 2017 työturvallisuusasiat tulevat kiinteäksi osaksi jokaisen tavoitteita ja jokaiselle johtoryhmän jäsenelle tehdään oma henkilökohtainen turvallisuussuunnitelma (Personal Safety Action Plan). Mitä enemmän puhumme turvallisuudesta, sitä enemmän siihen kiinnitetään huomiota.

Myös sairauspoissaolot ovat edelleen vähentyneet ja lyhentyneet. Vuonna 2016 laajasti käyttöönotettu Omailmoituskäytäntö on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Teemme aktiivisesti yhteistyötä eläkevakuuttajien ja työterveyshuollon kanssa parantaaksemme työntekijöidemme hyvinvointia ja saadaksemme sairauspoissaolot vähenemään entisestään.

Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus ovat aina olleet keskeisiä vahvuuksiamme. Me tarvitsemme töihin iältään, taustaltaan, rodultaan, osaamiseltaan ja työkyvyltään erilaisia ihmisiä. Kaikkia työntekijöitämme kuitenkin yhdistää palveluhenkisyys. Kun osallistuimme Pomo piilossa -ohjelmaan, sain konkreettisesti nähdä kuinka eri tehtävissä toimivia ISS:läisiä yhdisti halu palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin.

Haluamme tukea ja edistää työn tekemisen uusia muotoja Suomessa.

Pääkonttorimme muutto uusiin toimitiloihin Pitäjänmäelle toukokuussa 2016 tukee palveluajatustamme. LEED-ympäristösertifioitu Ultimes Business Garden -toimistorakennus palvelee meitä energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sekä mahdollistaa joustavat työskentelytilat ja -tavat. Haluamme omalta osaltamme edistää työn muutosta suomalaisessa yhteiskunnassa myös esimerkillämme ja tarjota toimivia ratkaisuja työn tekemisen uusille muodoille.

Pääteemanamme vuonna 2017 on menestyä ja kasvaa asiakkuuksissa. Kasvava yritys luo hyvinvointia henkilöstölle, joka puolestaan luo kasvua yritykselle. Haluamme luoda koko satavuotiaaseen Suomeen tällaista positiivista ja menestyvää ilmapiiriä. Autamme asiakkaitamme ja Suomea menestymään. Teemme sen laittamalla itsemme ja persoonamme peliin joka päivä. Tästä erinomainen esimerkki on vuoden 2016 Omena-palkittu Teija Saarinen (lue juttu Teijasta luvusta 2.6).

Meistä tulee maailman paras palveluyritys.

Helsingissä maaliskuussa 2017

Jukka Jäämaa
Toimitusjohtaja
ISS Palvelut


Kalevi olikin pomo piilossa!

Kalevi olikin pomo piilossa!

”Työkokeilija-Kalevi” eli ISS:n tomitusjohtaja Jukka Jäämaa Pomo piilossa -ohjelmassa.

ISS Palveluiden toimitusjohtaja Jukka Jäämaa ja neljä yrityksen työntekijää olivat mukana ensimmäistä kertaa Suomessa kuvatussa Pomo piilossa -ohjelmassa syksyllä 2016.

”Se, miten työntekijät opastivat minua asiakkaiden kohtaamiseen, vahvisti uskoani siitä, että meistä todella tulee maailman paras palveluyritys.”

Silmälasien ja kalapuikkoviiksien taakse piiloutunut Jäämaa seurasi Pomo piilossa -ohjelman kuvauksissa työntekijöiden arkea ISS:n kiinteistönhuollossa, ravintolatyöntekijänä, siivoojana ja turvatarkastajana. Työkokeilija Kalevina esiintyneelle toimitusjohtajalle tärkein oppi oli asiakaspalvelun merkitys.

– Suurin oppi ohjelman kuvauksista liittyy asiakaspalveluun. Se, miten työntekijät opastivat minua asiakkaiden kohtaamiseen, vahvisti uskoani siitä, että meistä todella tulee maailman paras palveluyritys, Jäämaa kommentoi.

”Toimitusjohtaja arvostaa”

Siivooja Tanja Lehtisen mielestä ohjelmaan osallistuminen osoittaa, että Jäämaa arvostaa ISS Palveluiden työntekijöitä.

– Taisin sattumalta ”työkokeilija-Kalevillekin” sanoa kuvauksissa, että se on hieno asia, kun päättävissä asemissa olevat ihmiset käyvät tutustumassa työhön ja alaan, jota ei ehkä pidetä kovin hienona. Se on superpositiivista.

”Onpa Kalevi työllistynyt hyvään paikkaan”

Lentoasemalla Kalevia opasti turvatarkastuksen ja vartioinnin tehtäviin Mandi Plith. Hänelle selvisi vasta toimitusjohtajan loppuhaastattelussa Kalevin todellinen minä.

– Kun istuimme siinä Jukan kanssa vastatusten, katsoin ensin, että onpa tutunnäköinen. Sitten hoksasin, että tuohan on se Kalevi! Ajattelin, että onko hän nyt sitten työllistynyt hyvään paikkaan, kun olemus oli niin siistiytynyt: viikset ja parta oli ajettu ja siistit vaatteet päällä. Mutta heti kun Jukka avasi suunsa, tajusin, että kyllähän minä tiedän, kuka tämä oikeasti on.

lähde: ISSWorld.com

Kaikessa ISS:n toiminnassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

1. Lakien noudattaminen

Paikallisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan aina.

2. ISS:n arvot ja johtamisen periaatteet

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa ISS:n yhteisesti määriteltyjä arvoja – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu. Lisäksi ISS on määritellyt yhteiset johtamisen periaatteet. Esimiesten tehtävä on johtaa toimintaansa arvojen ja johtamisen periaatteiden mukaisesti.

3. ISS:n eettiset periaatteet (Code of Conduct)

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa myös ISS:n eettisiä periaatteita. Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että ISS:n liiketoimintaa johdetaan eettisten periaatteiden mukaisesti ja että henkilöstö tuntee ne ja noudattaa niitä. Eettiset periaatteet on päivitetty vuonna 2010 yhdenmukaisiksi YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa. Ne on lisäksi arvioitu ja päivitetty vuonna 2013. Jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita hyväksyessään työehtonsa ISS:n kanssa. ISS:llä on käytössä Whistleblower-menetelmä, jossa työntekijät voivat ilmiantaa eettisiä periaatteita tai lakeja rikkovan menettelyn.

ISS:n tapa toimia – The ISS Way – määrittelee kaikille yhteiset toimintatavat.

4. Politiikat ja toimintaohjeet

ISS:n toimintapolitiikkojen ja -ohjeiden noudattaminen on ISS:n maajohdon vastuulla ja jokaisen työn perusta. ISS on määritellyt Suomessa toimintapolitiikkansa, joka kuvaa, miten yrityksen toimintaa ohjataan ja johdetaan niin, että yrityksen asettamat tavoitteet ja päämäärät toteutuvat. Toimintapolitiikan tueksi on määritelty ja dokumentoitu ISS:n toimintajärjestelmä.

ISS:n toimintajärjestelmä on kuvaus ISS:n tavasta toimia (The ISS Way). Toimintajärjestelmä määrittää yhdessä sovitut toimintatavat, jotka selkeyttävät ja yhtenäistävät organisaation toimintaa ja sen myötä parantavat ISS:n kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Toimintajärjestelmän avulla ISS:

 • varmistaa korkean asiakastyytyväisyyden ja asiakkaalle annetun arvolupauksen toteutumisen
 • varmistaa henkilöstön tyytyväisyyden, osaamisen ja työhyvinvoinnin systemaattisen kehittämisen
 • varmistaa päivittäisten toimintaprosessien sujuvuuden, yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden koskien kaikkia palveluita, yksiköitä ja paikkakuntia
 • varmistaa ISS:n liiketoiminnan vastuullisuuden ja turvallisuuden
 • luo pohjan systemaattiselle toiminnan kehittämiselle sekä jatkuvalle parantamiselle jakamalla parhaita käytäntöjä palveluiden ja yksiköiden välillä

ISS:n toimintajärjestelmää parannetaan jatkuvasti hyödyntämällä palautetta ja arviointeja. Toimintajärjestelmä perustuu seuraaviin standardeihin:

 • ISO 9001:2008, Laadunhallintajärjestelmät
 • ISO 14001:2015, Ympäristöjärjestelmät
 • OHSAS 18001:2007, Työterveys- ja -työturvallisuusjohtamisjärjestelmät

Toimintajärjestelmä kuvaa toiminnan prosessit, mittaamisen, organisaation toimintaperiaatteet ja sen, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmässä määriteltyjen prosessien, dokumenttien, tietojärjestelmien, lomakkeiden, mallien ja ohjeiden avulla uudet ja nykyiset työntekijät tietävät, kuinka heidän kuuluu toimia ISS:n tavalla.

Päivä pomon kintereillä

Päivä pomon kintereillä

Indolo Kayenge, Kimmo Valkonen ja Merja Laurinen seurasivat päivän ajan ISS:n toimitusjohtaja Jukka Jäämaan työskentelyä.

ISS Palveluiden johtajat viettävät vuosittain päivän siivoojien, huoltomiesten, keittiöhenkilöstön ja vartijoiden työtehtävissä. Vuonna 2016 vuorot vaihtuivat. Edellisenä vuonna toimitusjohtaja Jukka Jäämaata isännöineet Kimmo Valkonen, Merja Laurinen ja Indolo Kayenge seurasivat päivän ajan pomoaan työssään.

”Jukka ottaa hyvin muut ihmiset huomioon, kuuntelee paljon ja on sitoutunut työhönsä.”

Puhelin ja suu tärkeimmät työkalut

Toimitusjohtajan tiukkaan ohjelmaan taas kuului muun muassa uusien ISS:läisten perehdyttämistä ja liuta kokouksia.

– Puhelin ja suu ovat selvästi toimitusjohtajan tärkeimmät työkalut, sanoo monipalvelutyöntekijänä kiinteistönhuollossa työskentelevä Kimmo ja jatkaa:

– Jukka ottaa hyvin muut ihmiset huomioon, kuuntelee paljon ja on sitoutunut työhönsä. Päivät näyttävät olevan hektisiä ja työ liikkuvaa, ehtimistä tilaisuudesta toiseen. Se tässä työssä on varmasti parastakin, että pääsee liikkumaan ja näkemään ihmisiä, pitämään yhteyksiä asiakkaisiin ja työntekijöihin. On oltava hyvä ihmisten kanssa, kyettävä ottamaan porukka haltuun.

Työtehtävät vaihtoon?

Entä vaihtaisivatko Kimmo, Merja ja Indolo omat hommansa toimitusjohtajan töihin? Merja ja Indolo empivät, mutta Kimmolla on vastaus valmiina.

– Kyllä mielelläni, kun on hyvät alaiset ja hyvä tiimi ympärillä, tässäkin ammatissa pärjää.

lähde: ISSWorld.com

ISS Suomi oli osa ISS-konsernin Northern Europe -liiketoiminta-aluetta vuonna 2016. Konsernin johdon ja sen hallituksen päätösten toimeenpanoa Suomessa seuraa liiketoiminta-alueen johto tiiviissä yhteistyössä ISS Suomen johdon kanssa. ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemää hallintotapaohjeistusta ja täydentää sitä tarvittaessa maakohtaisella ohjeistuksella. Konsernin sisäinen tarkastus valvoo säännöllisesti, että ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemiä ohjeita.

ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemää hallintotapaohjeistusta ja täydentää sitä maakohtai­sella ohjeistuksella.

Vuoden alussa ISS Palvelut Oy:n hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Troels Bjerg sekä jäsenet Bjørn Raasteen ja Tamilla Vahman. Joulukuussa Tamilla Vahman siirtyi pois hallituksesta ja hänen tilalleen valittiin Jørn Vestergaard. Hallituksen jäsenet ovat kaikki miehiä. Yksi hallituksen jäsenistä on alle 50-vuotias, kaksi muuta yli 50-vuotiaita.

Vuoden 2016 alussa ISS:n johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Jukka Jäämaa, talousjohtaja Seppo Haapalainen, henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen, myyntijohtaja Marja Oikarinen, strategiajohtaja Tuomo Saramaa sekä liiketoimintajohtajat Jukka-Pekka Tilus, Mika Martola, Leena Hellfors, Taina Huttunen, Matti Ranne, Juha Savolainen ja Peter Westermarck.

Vuoden aikana tapahtui henkilömuutoksia johtoryhmässä. Elokuussa kiinteistön ylläpitopalveluiden liiketoimintajohtajaksi nimitettiin Riku Kolari, ja syyskuussa henkilöstöjohtajaksi nimitettiin Sari Suono. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta poistuivat Sirpa Huuskonen, Matti Ranne ja Leena Hellfors. Juha Savolainen siirtyi johtamaan Intera Partnersin ostamaa turvaliiketoimintaa.

Vuoden 2016 lopussa johtoryhmän jäseninä olivat toimitusjohtaja Jukka Jäämaa, talousjohtaja Seppo Haapalainen, henkilöstöjohtaja Sari Suono, myyntijohtaja Marja Oikarinen, strategiajohtaja Tuomo Saramaa sekä liiketoimintajohtajat Jukka-Pekka Tilus, Mika Martola, Taina Huttunen, Riku Kolari ja Peter Westermarck. Johtoryhmän jäsenistä kolme on naisia ja seitsemän miehiä. Neljä jäsentä on 30–50-vuotiaita ja kuusi jäsentä yli 50-vuotiaita.

Vuonna 2016 johtoryhmä kokoontui 11 kertaa.

Organisaatio 2016

Yritysvastuun näkökulmat otetaan huomioon sekä päivittäisissä johtamiskäytänteissä että liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa. ISS:n strategiset vastuullisuustavoitteet asetetaan nelivuotiselle strategiakaudelle osana liiketoimintastrategiaa, joka käsitellään johtoryhmässä ja hyväksytään hallituksessa. Siitä johdetaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan vuositavoitteet ja toimenpiteet liiketoimintayksiköittäin. Niiden toteutumista seurataan yksiköiden johtoryhmissä osana ISS:n johtamisjärjestelmää ja talotasolla vuosittain erillisissä johdon katselmuksissa.

Vastuullisuustavoitteita toteutetaan myös yksikkötasolla. Jokainen esimies vastaa muun muassa henkilöstöön liittyvien tavoitteiden, kuten tapaturmataajuuden vähentämisen toteutumisesta sekä taloudellisesta kannattavuudesta omassa yksikössään.

Vastuullisuusnäkökulmat huomioidaan niin strategisessa suunnittelussa kuin päivittäisessä toiminnassa.

Yritysvastuun toteutumisesta vastaa yrityksen johtoryhmä. Johdon edustajana, päätöksentekijänä ja vastuullisuustoimenpiteiden toteuttajana toimii HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) -ohjausryhmä, jossa puhetta johtaa henkilöstöjohtaja. HSEQ-ohjausryhmä huolehtii, että vastuullisuusasiat huomioidaan liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.

Osana ISS:n johtamisjärjestelmää ISS suorittaa auditointeja omaan toimintaansa liittyen sekä erikseen sovitusti yhdessä asiakkaan tai hänen nimeämänsä edustajan kanssa. Auditoinneilla varmistetaan ISS Palveluiden yhtenäinen tapa toimia eri palveluissa. Auditoinneilla myös todennetaan ISS:n johtamisjärjestelmän toimivuus ja soveltaminen käytännössä sekä tutkitaan, täyttääkö toimintajärjestelmä standardien (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001), lakien ja viranomaismääräysten vaatimukset. Auditointien tuloksia ja niissä tehtyjen havaintojen pohjalta käynnistettyjen ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti HSEQ-ohjausryhmän johdon katselmuksissa.


1.7.1 Vastuullisuuspolitiikka

ISS on sitoutunut kestävän taloudellisen kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen seuraavasti:

ISS tarjoaa henkilöstölleen asianmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön.

Työelämän periaatteet ja ihmisoikeudet

 • Olemme hyvä työnantaja.
 • Toimimme henkilöstömme, paikallisen yhteisön ja koko yhteiskunnan kanssa parantaaksemme henkilöstömme elinoloja tavoilla, jotka tukevat kestävää kehitystä ja liiketoimintaamme.
 • Varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun emmekä suvaitse syrjintää, kiusaamista tai häirintää.
 • Kunnioitamme työntekijöiden työehtosopimusoikeutta ja oikeutta liittyä ammattiyhdistysliikkeisiin.
 • Noudatamme vähimmäispalkkavaatimuksia ja yleisiä työaikamääräyksiä.
 • Emme suvaitse emmekä käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa missään muodoissa.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 • Tarjoamme henkilöstöllemme asianmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön.
 • Harjoitamme ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa.

Liiketoiminnan etiikka

 • Noudatamme liiketoiminnassamme lakia.
 • Kilpailemme rehellisesti ja pelkästään palvelujemme laadulla.
 • Vastustamme korruptiota ja lahjontaa.
 • Toimimme hyvän yritysjohtamisen periaatteiden mukaisesti.

ISS varmistaa, että sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja eettiset sitoumukset näkyvät asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

ISS Palveluiden toiminnan ja vastuullisuuden kannalta korostuvat erityisesti seuraavat asiat:

 • Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia
 • Henkilöstön hyvinvointi
 • Ympäristötehokkuus arjessa
 • Asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ISS parantaa asiakkaidensa mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.

ISS kartoitti ja päivitti keväällä 2015 toimintansa vaikutuksia sekä olennaiset vastuullisuusteemat sisäisen työskentelyn sekä sidosryhmätutkimuksen avulla. Edellinen vastaava kartoitus oli tehty vuonna 2012. Prosessi oli osa ISS:n toiminnan kehittämistä sekä siirtymistä GRI:n G4-pohjaiseen yritysvastuuraportointiin.

Lue lisää olennaisuusanalyysista

Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia

ISS panostaa voimakkaasti oman toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnalleen asettamia vastuullisuuskriteerejä. ISS vastustaa harmaata taloutta ja korruptiota.

Lue lisää ISS:n toimintaperiaatteista:
1.5 Johtaminen
5.3 Harmaan talouden torjunta
5.5 Vastuullisuus hankinnoissa

ISS:n tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka.

Henkilöstön hyvinvointi

ISS on palveluntuottaja, jonka kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta. Siksi henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden turvaaminen on keskeinen osa ISS:n johtamisperiaatteita.

ISS:n henkilöstöstrategia perustuu hyvään henkilöstöjohtamiseen, henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä siihen, että oikeat ihmiset toimivat oikeilla paikoilla. Hyvä esimiestyö on keskeistä myös henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation lisääjänä. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan alan paras tuki ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään: ISS:n tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka.

ISS panostaa työntekijöidensä koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Omien työntekijöidensä kouluttamisella ja esimerkiksi ympäristötietoisuuden lisäämisellä ISS voi vaikuttaa lähes 10 000 työntekijänsä ja heidän perheidensä ja läheistensä elämään.

Lue lisää ISS:n henkilöstövastuusta

Vastuu ympäristöstä

Ympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia. ISS:llä on käytössä Bureau Veritas Certificationin myöntämä valtakunnallinen, kaikki tuotetut kiinteistö- ja toimitilapalvelut kattava sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

Ympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia.

Lue lisää ISS:n ympäristövastuusta

Asiakkaiden vastuutavoitteiden tukeminen

ISS:n palveluilla on suora yhteys asiakkaidensa yritysvastuutavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. ISS suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen kiinteistön ylläpito-, siivous-, ruokailu-, turvallisuus- ja tukipalvelut niin, että ne parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.

Ekotehokkailla palveluratkaisuilla ISS auttaa kiinteistöjen energiankulutuksen ja jätemäärien vähentämisessä sekä kierrätyksen tehostamisessa. Näin ISS osaltaan tukee kansallisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yhteisen työpaikan pelisäännöt ohjaavat ISS:ää parantamaan työturvallisuutta yhdessä asiakkaan kanssa.

Lue lisää ISS:n palveluista

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

ISS:n lähes 10 000 työntekijää mahdollistavat turvalliset, terveelliset ja siistit toimitilat ja kiinteistöt yrityksille ja julkisille organisaatioille. ISS:n työn kädenjälki näkyy suomalaisten arjessa maanlaajuisesti.

ISS on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista, joka tarjoaa työpaikkoja monipuolisesti eri ammatti- ja henkilöstöryhmille. ISS:llä on tärkeä rooli erityisesti maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisessä. Lisäksi ISS on yksi suurimmista kesätyöpaikkoja tarjoavista yrityksistä koko maassa: ISS rekrytoi joka kesä noin 1 000 kesätyöntekijää eri puolilla maata.

ISS:n strategiana on tuottaa palvelut mahdollisuuksien mukaan omana tuotantona tai tarvittaessa yhteistyössä valikoitujen alihankkijoiden ja toimittajien kanssa. Näin kontrolli ja vaikutusmahdollisuudet kokonaistoimintaan ja tilaajaketjuun pysyvät mahdollisimman suurina.

ISS:n lähes 10 000 työntekijää mahdollistavat turvalliset, terveelliset ja siistit toimitilat ja kiinteistöt yrityksille ja julkisille organisaatioille.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

ISS:n yritysvastuuohjelma kokoaa ISS:n päivitetyt vastuullisuusteemat ja määrittää niille keskeiset menestystekijät. Se ohjaa toimintaa, ja sen avulla voidaan keskittää toimintaa oikeisiin asioihin. Ohjelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Tavoite Menestystekijä Tilanne 2016 lopussa
ISS – vastuullinen kumppani
Päämäärä: Toimimme eettisesti, läpinäkyvästi ja tehokkaasti
Toimimme vastuullisesti kaikissa tilanteissa. Perehdytämme ja koulutamme henkilöstöämme vastuullisiin toimintatapoihin.

Uusien toimihenkilöiden ja työntekijöiden perehdytykseen sisältyy ISS Code of Conduct.

Perehdytysohjelma on globaalin ISS-standardin mukainen.

Nimetyt avainhenkilöt suorittivat konsernin Anti-Corruption kurssin.

Ihmiset ovat voimavaramme
Päämäärä: Haluamme olla alan halutuin työpaikka
Hyvällä esimiestyöllä hyvinvointia henkilöstölle. Työyhteisötutkimukset (HEHKU) johtavat kehittäviin toimenpiteisiin. Henkilöstömme sitoutumisesta kertova suositteluindeksi (eNPS) on vahvalla tasolla +35.
Työkykyämme ylläpidetään ja työuriamme pidennetään. Varhaisen tuen mallin ja tuetun työhönpaluun avulla pidämme huolta henkilöstöstä. ISS Palveluiden sairauspoissaoloprosentti on laskenut 4,6 prosenttiin. Keskimääräinen eläköitymisikä on noussut 62,7 vuoteen.
Henkilöstöä kannustetaan ja palkitaan. Omena-ohjelmalla palkitaan erinomaisesta asiakaspalvelusta. Palvelukulttuurin muutosta tukee SWAHT-koulutus esimiehille ja työntekijöille.

OMENA: 2016 palkitsimme 108 kuukausivoittajaa liiketoimintayksiköissämme. Palkitsemista ehdotettiin liki 300:lle palvelun ammattilaiselle, ja vuoden 2016 voittajaksi valittiin Teija Saarinen.

SWAHT-valmennuksiin on osallistunut 3 200 esimiestä ja työntekijää.

Työturvallisuus ohjaa päivittäistä tekemistämme. Panostus ennaltaehkäisevään työturvallisuustyöhön ehkäisee tapaturmia.

Turvallisuushavaintojen määrä kasvoi 145 prosenttia edellisestä vuodesta ja turvavarttien määrä kasvoi edelleen lähes 44 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tapaturmien kokonaismäärä oli edelleen laskussa edellisiin vuosiin nähden.

Lue lisää työturvallisuudesta luvusta 2.4.5

Varmistamme osaavan henkilöstön riittävyyden liiketoiminnassamme. Resursointi on suunnitelmallista, koulutusohjelmat ja urapolut kattavia. Lähes 300 ISS:läistä on vaihtanut työtehtäviä ISS:n sisällä ja yli 200 on osallistunut ammatilliseen oppisopimuskoulutukseen.
vastuunottoa ympäristöstä
Päämäärä: Luomme ekotehokasta huomista
Materiaali- ja energiatehokkuuden kehittäminen. Ekotehokkaat kiinteistöpalvelut.

ISS osallistui FIBS ry:n Yritykset ja biodiversiteetti -valmennukseen, jossa selvitimme ISS:n palvelujen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin.

Otimme siivouspalveluissa käyttöön 100- prosenttisesti biohajoavista raaka-aineista valmistetun tuoteperheen.

Pilotoimme Smart Washroom -ohjelmaa, jonka tuloksena kohteen käsipyyherullien kulutus väheni 20 prosenttia.

Aloitimme Aktiiviveden käytön kokeilun. Aktiivivedellä pystymme korvaamaan kaikki kohteessa tarvittavat ylläpitosiivousaineet.

Siivouspalveluissa käytettävien ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus ostoista on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2016 niiden osuus kaikista siivouksen ostoista oli 46 prosenttia.

Jatkoimme matalalämpöpesun käyttöönottoa useissa siivouspalveluiden asiakaskohteissamme. Matalalämpöpesu mahdollistaa mikrokuitutuotteiden pesuprosessista säästöjä niin energian kuin veden kulutuksessa.

Lue lisää palveluidemme ympäristövastuusta luvusta 3.2

Vahva asiantuntijuus energianhallinnassa ja kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämisessä.

ISS toteutti useita energiansäästöhankkeita yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Lue lisää asiakaskohtaisista projekteista ja energianhallintapalveluista luvusta 4.2

Kiertotalouden edistäminen.

Toimitiloistamme syntyvien jätteiden kierrätysprosentti oli 65. Hyötykäyttöaste oli 100 prosenttia vuonna 2016.

Lue lisää luvusta 3.3.2

Sidosryhmien ympäristövastuu.

Järjestimme asiakkaillemme ajankohtaisia energiatehokkuuteen liittyviä asiantuntijawebinaareja.

Toteutamme säännöllisesti henkilöstömme ympäristötietoisuutta parantavia ympäristöaiheisia koulutuksia, kampanjoita ja teemapäiviä.

yhteiskunnallinen toimija
Päämäärä: Rakennamme vastuullista Suomea
Harmaan talouden vastustaminen.

Toimittajiemme tulee kuulua Tilaaja.fi-palveluun.

Noudatamme rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

Kaikki ISS:n sopimustoimittajat kuuluvat Tilaajavastuu.fi-palveluun vuoden 2014 jälkeen.
Kannamme yhteiskuntavastuuta tarjoamalla yhdenvertaiset työllistymismahdollisuudet kaikille.

Olemme mukana työllistymistä tukevissa valtakunnallisissa hankkeissa, esim. Nopsa 2.

Kaikki työpaikat avoimesti auki sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Työllistämme noin 80 kansallisuutta.
Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden. Toimimme hankintakriteerien mukaisesti ja valvomme toimittajien laatua.

Sopimustoimittajamme hyväksyvät ISS Palveluiden toimintapolitiikan, ISS:n toimittajan menettelytapasäännöt sekä ISS:n korruption vastaiset periaatteet.

Kaikissa 2014 ja sen jälkeen tehdyissä sopimuksissa on liitteenä toimittajan täyttämä HSEQ-kysely.

Keräämme keskitetysti ISS:n intranetiin tietoa toimittajien laadusta. Tieto on kaikkien ISS:läisten nähtävissä.